52120297 560706924404611 6743635465502457856 η

ΜΠΟΥΓΑΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

π. Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας